Vlaanderen in Actie (ViA) is het toekomstproject voor Vlaanderen.
Vlaanderen wil tegen 2020 uitmunten als een economisch innovatieve, duurzame en sociaal warme samenleving.

Lees meer